IE Warning
El seu navegador no està actualitzat!

Aquesta pàgina web utilitza les últimes tecnologies web pel que requereix d'un navegador d'última generació, ràpid!
Provi Firefox o Chrome!

PLÀNOL DE SITUACIÓ

Càrniques Brugent està situada al carrer Llorenç Espígol, de Sant Feliu de Pallerols (Girona).

Veure el mapa més gran

Brugent